මාත් එක්ක එකතු වෙන්න

Tuesday, November 15, 2016

ගත සිත නිවා....


ලමයි ශ්‍රී ලංකාවේ උසම කන්ද මොකක්ද?
පිදුරුතලාගල කන්ද

හොඳයි එහෙනං කියමු බලන්න ශ්‍රී ලංකාවේ දිගම කඳු වැටිය කුමක්ද?
මොකද උත්තර නැත්තේ? ඒ තමයි ගල්ගිරියාකන්ද....
  
දන් ඉතින් කට්ටිය බලනවා ඇති මොකද මේ එකපාරටම ශ්‍රී ලංකාවේ උසම කන්ද මොකක්ද? දිගම කඳු වැටිය කුමක්ද? වගේ ප්‍රශ්න අහන්නේ කියලා.එකට හේතුව තමයි මේ පසුගිය ඉරිදා, ඔව් ඔව් නොවැම්බර් 13 දා තමයි. මං තුමාට ඔය කියපු ගල්ගිරියාකන්දට යන්න වුනා.  වෙන මොකකටවත් නෙවේ, ගල්ගිරියාකන්දේ පිහිටා තිබෙන ආරණ්‍ය සේනාසනයක තිබුන පිංකමකට සහභාගී වෙන්න ලැබුනා.

මං තුමාට මේ සහභාගී වෙන්න ලැබුන පිංකම බොහොම වටිනා එකක්. ඒ තමයි  සැදැහැවත් පිංවත් පිරිසක් විසින් ඉතා අලංකාරවත්ව නිමකල  දාන සාලාව, සඟසතු කොට, ආරණ්‍ය සේනාසනයට පුජා කිරීම නිමිත්තෙන් පැවැත්වූ පිංකම.

මේ ආරණ්‍ය සේනාසනය පිහිටා තිබෙන්නේ ඉතා රමණිය පරිසරයක. මේ පරිසරයේ 60 දෙනෙකුගෙන් පමණ වන අලි රංචුවක් ඉන්න බව දැනගන්න ලැබුන නමුත් එදින ඔවුන් දැකගැනීමේ හැකියාවක් තිබුනේ නැහැ, මේ ගමනේදී ගත්ත පින්තුර ටිකක් අපේ  මිතුරන් සමග බෙදාගන්න හිතුනා...


ගමන යන අතරමග  දුටු පතොක් මල්
 පිටුපසින් තිබෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ දිගම කඳු වැටිය වන ගල්ගිරියාකන්ද.
 පිටුපසින් තිබෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ දිගම කඳු වැටිය වන ගල්ගිරියාකන්ද
 ආරණ්‍ය සේනාසනය වෙත යන අතරමග.....
දාන ශාලාව පිහිටි ගල්තලාව  මත සිට අවට බැලුවිට පෙනෙන අයුරු

දාන ශාලාව පිහිටි ගල් තලාව  මත සිට අවට බැලුවිට පෙනෙන අයුරු..
දාන ශාලාව  සහිත නව ගොඩනැගිල්ල
පිණ්ඩපාත දාන ශාලාවේ සිට ආරණ්‍ය සේනාසනයට යන පාර
ආරණ්‍ය සේනාසනයේ සිට නව පිණ්ඩපාත දාන ශාලාව වෙත භික්ෂුන් වහන්සේලා වැඩම කරවීම
ආරණ්‍ය සේනාසනයේ සිට නව පිණ්ඩපාත දාන ශාලාව වෙත භික්ෂුන් වහන්සේලා වැඩම කරවීම

ආරණ්‍ය සේනාසනයේ සිට නව පිණ්ඩපාත දාන ශාලාව වෙත භික්ෂුන් වහන්සේලා වැඩම කරවීම

ආරණ්‍ය සේනාසනයේ සිට නව පිණ්ඩපාත දාන ශාලාව වෙත භික්ෂුන් වහන්සේලා වැඩම කරවීම

ආරණ්‍ය සේනාසනයේ සිට නව පිණ්ඩපාත දාන ශාලාව වෙත භික්ෂුන් වහන්සේලා වැඩම කරවීම
ධර්මරාජ ගල ආරණ්‍ය සේනාසනය - කුටි සෙනසුන්

ධර්මරාජ ගල ආරණ්‍ය සේනාසනය - කුටි සෙනසුන්


ධර්මරාජ ගල ආරණ්‍ය සේනාසනය
ධර්මරාජ ගල ආරණ්‍ය සේනාසනය - පුස්ථකාලය සහ ධාතු මන්දිරය
 
ශ්‍රී ලංකාවේ දිගම ලෙන් ලිපිය පිහිටා ඇති ලෙන

************ *************